1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


TOPLUMSAL KATKI

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nin temel amacı ülkemizin sosyal bilimler alanında ihtiyaç duyduğu bilimsel araştırmaların planlanmasına ve yürütülmesine öncülük edecek mezunlar ve akademisyenler yetiştirmektir. Fakültemizin lisans ve lisansüstü programları bilginin hızla üretilip yayıldığı ve aynı hızla tüketildiği küreselleşmiş dünyada bilgi akışını takip edebilecek, stratejik öngörüye sahip, ulusal ve uluslararası alanda rekabet, üretim ve çözüm odaklı işbirlikleri için gerekli esneklik ve uyuma sahip mezunlar ve akademisyenler yetiştirmek için planlanmıştır.