1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


ÖĞRENCİLER İÇİN

• Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi lisans ve lisansüstü programları öğrencilere seçtikleri alanda yetkinlik kazanmalarını sağlayacak alan dersleri ile birlikte eleştirel düşünme, bilgiyi analiz edebilme ve yorumlama, düşüncelerini akademik bir dille aktarabilme yetilerini geliştirebilecekleri temel dersler sunar.

• Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi öğrencileri hem bir uzmanlık alanının gerektirdiği temel bilgilerle donanmış hem de mezunlardan beklentilerin hızla değişip geliştiği günümüz dünyasında başarılı olabilmek için gereken zihinsel becerileri kazanmış olarak mezun olurlar.

• Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, hem öğrencilerinin hem de araştırmacılarının yurt içinde ve yurt dışındaki farklı akademik ortamları deneyimlemelerini teşvik eder. Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında yeni çalışma ve yaklaşımları takip edebilmek ve üniversite bünyesinde yürütülen çalışmaları dünya çapında paylaşabilmek Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nin birinci önceliğidir.

• Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi yerel ve ulusal paydaşlarıyla kurulacak işbirlikleri ile hem öğrencilerine hem de akademisyenlerine Sosyal ve Beşeri Bilimler alanındaki teorik bilgilerini uygulama ile geliştirme imkânı sunar.

• Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi yurt dışı deneyimi olan genç ve dinamik akademik kadrosu ile öğrencilerine yurt içi veya yurt dışında gerek iş yaşamında gerekse akademik yaşamda gereksinim duyacakları bilgi ve becerileri sunar.

Erasmus ve Farabi gibi kısa süreli öğretim elemanı ve öğrenci değişim programları Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nin dünya ile iletişimde olmasının temel yolu olarak görülmektedir.