1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


HAKKINDA

İçinde bulunduğu toplumu anlamak, toplumun ihtiyaçlarını belirlemek ve gerektiğinde bu ihtiyaçlara cevap verebilmek Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nin öncelikli eğitim ve araştırma hedefleridir. Toplumların temel yapılarının, genel işleyişlerinin ve başlıca sorunlarının anlaşılabilmesi için farklı disiplinlere ait bilgi ve becerilerin anlamlı bir biçimde bir araya getirilmesi gerekliliği, disiplinlerarası öğretimin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, disiplinlerarası yaklaşımı destekleyen yapısıyla bu konuda öncü olma iddiasındadır.

Türkiye’deki devlet üniversiteleri içinde farklı fakülteler altında konumlandırılan

• Antropoloji,

• Felsefe,

• İstatistik,

• Medya ve İletişim,

• Psikoloji,

• Sosyoloji,

• Tarih,

• Türk Dili ve Edebiyatı

bölümleri ASBÜ’de Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi çatısı altında toplanmıştır.

ASBÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi sosyal bilimler çalışmalarının bir bütün olarak yürütülmesi gerektiği inancıyla ve bu alanda yürütülecek eğitim ve araştırmalarda disiplinlerarası bir yaklaşımın benimsemesi hedefiyle kurulmuştur.

FAKÜLTEMİZ,

• Uluslararası tecrübeye sahip, toplumsal alandaki paydaşlar ve özel sektör ile yakın diyalog içinde olmayı amaçlayan, deneyimli, dinamik ve yenilikçi bir akademik kadroya sahiptir.

• Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile içinde yaşadığı toplumun gerçeklerine duyarlı, eleştirel düşünebilen, bilgiyi yorumlama becerisine sahip, ortak ve bağımsız araştırma yapabilen, kendini yenilemeyi ve sürekli öğrenmeyi amaç edinen donanımlı meslek insanları ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlar.

• Tüm lisans ve lisansüstü programlarında hem ilgili alanda üretilen en güncel teori ve bilgiyi öğrenciye aktarmayı hedefler hem de mezunlarını günümüz piyasa koşullarında rekabet edebilecek donanımla yetiştirir.

• Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında disiplinlerarası işbirliğine dayalı, çok boyutlu araştırmalarla dünya standartlarında bilgi üretmek ve sorunların çözümüne ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak için gerekli altyapıya sahiptir.