0 asbü-background-image

Translations:

Translations:


SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İçinde bulunduğu toplumu anlamak, toplumun ihtiyaçlarını belirlemek ve gerektiğinde bu ihtiyaçlara cevap verebilmek Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nin öncelikli eğitim ve araştırma hedefleridir. Toplumların temel yapılarının, genel işleyişlerinin ve başlıca sorunlarının anlaşılabilmesi için farklı disiplinlere ait bilgi ve becerilerin anlamlı bir biçimde bir araya getirilmesi gerekliliği, disiplinlerarası öğretimin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, disiplinlerarası yaklaşımı destekleyen yapısıyla bu konuda öncü olma iddiasındadır.

> devamı için tıklayın.