0 asbü-background-image

Translations:


SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NEDİR?

Enstitü: Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisans üstü, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir yükseköğretim kurumudur.