1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

Görevlerimiz

• Öğrencilerin ruh ve beden sağlığını korumak.

• Öğrencilerin barınma, beslenme, çalışma ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak. Bu amaçla bütçe imkânları nispetinde okuma salonları, öğrenci kantin ve lokalleri, yataklı sağlık merkezleri açmak.

• Öğrencilerin ders dışı ve dinlenme zamanlarını değerlendirmeleri için, yine bütçe imkânları dahilinde, mediko sosyal merkezleri açmak.

• Toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salonu ve sahaları, kamp yerleri kurmak ve bunların öğrenciler tarafından en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak.

• Öğrencilerin yeteneklerinin ve kişiliklerinin gelişmesine olanak sağlayacak hizmetler sunmak.

• İhale dosyalarını hazırlamak, ihaleleri yürütmek.

• İhale edilen işlerin kontrolünü yapmak ve hak edişlerini düzenlemek.

• Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.