1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

Birimler

Kültür ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün Görevleri;

 • •Fakülte /Yüksekokullarda öğrenci ve personele yemek hizmetinin verilebilinmesi amacıyla ihale işlemleri için çalışmalar yapmak.
 • •Öğle yemeğinin öğrenci ve personele göre Senatoda alınan karar doğrultusunda fiyat listesini oluşturmak
 • •Yemek hizmetinin kaliteli ve sağlıklı bir ortamda sağlanabilmesi ile memnuniyetin üst seviyeye çıkarılabilmesi için Kontrol Komisyonu oluşturmak.
 • •Yemek menüsü ilanını yapmak.
 • •Üniversitemiz öğrencilerine yönelik düzenlenen seminer, konferans gibi faaliyetlerde katılımcılara, çay, kahve vb. ikramların yapılmasını sağlamak.
 • •Görev alanına giren konularda yapılan konferans, panel gibi bilgilendirici toplantılara katılmak.
 • •Birimimiz ile ilgili yazıları dosyalamak ve arşivlemek.
 • •Görev alanıyla ilgili konularda gerektiğinde karar ve destek unsuru olarak üst yönetimi bilgilendirmek görüş ve öneride bulunmak.
 • •Tiyatro günleri planlamak.
 • •Daire Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.

Sağlık ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Görevleri;

 • •Öğrencilerle diğer personelin muayeneleri ile ayakta tedavilerini yapmak,
 • •Grup çalışmaları, karşılaşmalar, turnuvalar düzenlemek; spor birlikleri kurmak,
 • •Üniversitenin tüm spor, tesis ve malzemelerinin tek elden kullanılmasını, elemanların planlı bir şekilde çalışmalarını ve bir merkezden yönetilmelerini sağlamaktır.
 • •Üniversitemiz Öğrencilerinin ve personelin ilgi alanlarını tespit ederek boş zamanlarını değerlendirmeleri için gerekli ortamı hazırlamak,
 • •Daire Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.