1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


SİYASET BİLİMİ ve KAMU YÖNETİMİ NEDİR?

Sosyal bilimlerin temel disiplinlerinden biri olan siyaset bilimi,

- Devlet, anayasa, siyasi partiler, baskı grupları gibi siyasi kurumları;

- Özgürlük, adalet, eşitlik gibi siyasi idealleri;

- Demokrasi, teknokrasi, monarşi gibi siyasal sistemleri;

- Liberalizm, muhafazakârlık, milliyetçilik, sosyalizm gibi siyasal ideolojileri;

- Otorite, meşruiyet, iktidar, egemenlik gibi siyasi kavramları;

- Başkanlık, yarı başkanlık, parlamentarizm gibi hükümet biçimlerini; Kısacası, “siyasi olan” her konuyu içine alan bir disiplindir.

Siyaset bilimi, modern anlamda devlet ve birey ile devlet ve toplum arasındaki ilişkileri, post-modern anlamda ise iktidar ilişkilerinin gözlemlendiği her türlü lü ilişkiyi kapsamakta ve bilimsel olarak incelemektedir.