1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


Neden ASBÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü?

Türkiye’nin ilk sosyal bilimler odaklı üniversitesi olan ASBÜ’de Siyaset Bilimi Bölümü’nün öğrencilerine vereceği eğitimin başlıca özellikleri şunlardır:

- Güncel gelişmeleri analiz edebilmek: ASBÜ Siyaset Bilimi Bölümü, tarihî ve teorik perspektifler sunan ders içerikleriyle, öğrencilerinin güncel olayları etkin bir şekilde analiz edebilmesini sağlar.

- Güçlü akademik kadro: ASBÜ Siyaset Bilimi Bölümü, ulusal ve uluslararası alanda yayınları olan uzman bir akademik kadroya sahiptir. Farklı alanlarda çalışan bu akademik kadro, kendi konularında verecekleri dersler ile öğrencilere geniş tabanlı bir siyaset bilimi altyapısı edinme olanağı sunar.

- Birey odaklı eğitim: ASBÜ Siyaset Bilimi Bölümü, zorunlu ders sayısını sınırlı tutarak, öğrencilerin seçmeli derslerle kendi kariyer planlarını istedikleri yönde şekillendirmelerini destekler.

- Disiplinler arası bir eğitim ve zengin ders yelpazesi: ASBÜ Siyaset Bilimi Bölümü, öğrencilerine tarih, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, antropoloji, ekonomi gibi geniş bir yelpazede ders seçme olanağı sunar. Böylece, öğrencilerini bilimsel meraklarının peşinden gitmeye ve disiplinler arası çalışma becerilerini geliştirmeye teşvik eder.

- İnteraktif ve katılımcı eğitim: ASBÜ Siyaset Bilimi Bölümü, üniversitemizin modern teknik altyapısından faydalanarak öğrencilerine mevcudu az olan sınıflarda interaktif ve katılımcı bir eğitim imkânı sağlar. Öğrencilerine, kendilerini özgürce ifade edebilecekleri ve akademisyenlerle kolay iletişim kurabilecekleri bir atmosfer sunar. ASBÜ Siyaset Bilimi Bölümü’ndeki eğitim, öğrencilerin toplum içinde konuşma, yaratıcılık, eleştirel düşünme, takım çalışması ve liderlik gibi becerilerini geliştirmeyi hedefler.

- Yabancı dil öğretimi: ASBÜ Siyaset Bilimi Bölümü, öğrencilere siyaset bilimi alanındaki bilimsel gelişmeleri takip etmek için gerekli olan İngilizce eğitimini verir. Bunun yanı sıra öğrencilerin 6 dönemlik bir ders programıyla ikinci bir yabancı dil öğrenmelerini özellikle destekler.

- Araştırma projelerinde yer almak: ASBÜ Siyaset Bilimi Bölümü, yürüttüğü araştırma projeleriyle de iddialıdır. Öğrenciler, lisansüstü eğitimlerinde kendilerine faydalı olabilecek şekilde ASBÜ bünyesinde veya yurt içi/yurt dışında yürütülen çeşitli araştırma projelerinde görev alabilirler.

- Yurt dışında eğitim görme imkânı: ASBÜ Siyaset Bilimi Bölümü, öğrencilerini Erasmus, Mevlana gibi programlar aracılığıyla yurt dışında eğitim almaya teşvik eder, bu yolla öğrencilerine bilgi, birikim ve sosyal ağlarını geliştirme imkânı sunar.