1 asbü-background-image

Translations:


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Mezunları Ne Yapar?

Mezunlarımız akademik kariyer yapmanın yanı sıra, seçkin devlet kurumlarında görev alabilir; uluslararası örgütlerde, siyasi partilerde, düşünce kuruluşlarında, sivil toplum örgütlerinde, medya veya uluslararası özel sektör kuruluşlarında çalışabilirler.

- Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlarımız, hem yurt içinde hem de yurt dışında yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler. Bölümün eğitim programı öğrencilerimize kendi başına araştırma yapabilme, proje yazma ve yürütme becerileri kazandırarak onları mezuniyet sonrası sürece hazırlar. Ayrıca, lisans öğrenimleri boyunca AKTS geçerliliği olan ders programının uygulanması, yurt dışında eğitim tecrübesi ve profesyonel bağlantıları olan akademisyenlerle çalışma olanağı bulunması mezunlarımızın akademik yaşamın ilk basamaklarında en önemli avantajları olacaktır.

- Devlet kurumlarında kariyer yapmak isteyen mezunlarımız tüm devlet bakanlıkları, müsteşarlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilirler.

- Uluslararası kurumlarda kariyer yapmak isteyen mezunlarımız Birleşmiş Milletler ve ona bağlı UNESCO, UNICEF, UNHCR, UNDP gibi birimlerde; Dünya Bankası ve OECD gibi uluslararası örgütlerde görev alabilirler.

- Düşünce kuruluşlarında, medyada ve sivil toplum kuruluşlarında kariyer yapmak isteyen mezunlarımız; analist, uzman, programcı, yazar ve araştırmacı olarak çalışabilirler.