0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Mezunları Ne Yapar?

Mezunlarımız akademik kariyer yapmanın yanı sıra, devlet kurumlarında görev alabilir; uluslararası örgütlerde, siyasi partilerde, düşünce kuruluşlarında, sivil toplum örgütlerinde, medya veya uluslararası özel sektör kuruluşlarında çalışabilirler.

- Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlarımız, hem yurt içinde hem de yurt dışında yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler. Bölümün eğitim programı öğrencilerimize kendi başına araştırma yapabilme, öğrencilerin yurt dışında eğitim tecrübeleri kazanmalarına ve profesyonel bağlantıları olan akademisyenlerle çalışmalarına olanak sunar. Bu uygulama, mezunlarımızın akademik yaşamın ilk basamaklarındaki en önemli avantajları olacaktır.

- Devlet kurumlarında kariyer yapmak isteyen mezunlarımız tüm devlet bakanlıkları, müsteşarlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilirler.

- Uluslararası kurumlarda kariyer yapmak isteyen mezunlarımız Birleşmiş Milletler ve ona bağlı UNESCO, UNICEF, UNHCR, UNDP gibi birimlerde; Dünya Bankası ve OECD gibi uluslararası örgütlerde görev alabilirler.

- Düşünce kuruluşlarında, medyada ve sivil toplum kuruluşlarında kariyer yapmak isteyen mezunlarımız; analist, uzman, programcı, yazar ve araştırmacı olarak çalışabilirler.