1 asbü-background-image

Translations:


SİYASET BİLİMİ ve KAMU YÖNETİMİ NEDİR?

Sosyal bilimlerin temel disiplinlerinden biri olan siyaset bilimi,

- Devlet, anayasa, siyasi partiler, baskı grupları gibi siyasi kurumları;

- Özgürlük, adalet, eşitlik gibi siyasi idealleri;

- Demokrasi, teknokrasi, monarşi gibi siyasal sistemleri;

- Liberalizm, muhafazakârlık, milliyetçilik, sosyalizm gibi siyasal ideolojileri;

- Otorite, meşruiyet, iktidar, egemenlik gibi siyasi kavramları;

- Başkanlık, yarı başkanlık, parlamentarizm gibi hükümet biçimlerini; Kısacası, “siyasi olan” ile ilgili konuları geniş bir perspektiften içine alan bir disiplindir.

Siyaset bilimi, modern anlamda devlet ve birey ile devlet ve toplum arasındaki ilişkileri, post-modern anlamda ise iktidar ilişkilerinin gözlemlendiği her türlü ilişkiyi kapsamakta ve bilimsel olarak incelemektedir.

Neden ASBÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü?

Türkiye’nin ilk sosyal bilimler odaklı üniversitesi olan ASBÜ’de Siyaset Bilimi Bölümü’nün öğrencilerine vereceği eğitimin başlıca özellikleri şunlardır:

- Güncel gelişmeleri analiz edebilmek: ASBÜ Siyaset Bilimi Bölümü, ASBÜ Siyaset Bilimi Bölümü, tarihî ve teorik perspektifler sunan ders içerikleriyle, öğrencilerinin güncel olayları etkin bir şekilde analiz edebilmesini sağlar.

- Güçlü akademik kadro: ASBÜ Siyaset Bilimi Bölümü, ulusal ve uluslararası alanda yayınları olan uzman bir akademik kadroya sahiptir. Farklı alanlarda çalışan bu akademik kadro, kendi konularında verecekleri dersler ile öğrencilere geniş tabanlı bir siyaset bilimi altyapısı edinme olanağı sunar.

- Bireye özel eğitim: ASBÜ Siyaset Bilimi Bölümü, zorunlu ders sayısını düşük tutarak, öğrencilerin seçmeli derslerle kendi kariyer planlarını istedikleri yönde şekillendirmelerini destekler.

- Disiplinler arası eğitim ve zengin ders yelpazesi: ASBÜ Siyaset Bilimi Bölümü, öğrencilerine tarih, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, antropoloji, ekonomi gibi geniş bir yelpazede ders seçme olanağı sunar. Böylece, öğrencilerini bilimsel meraklarının peşinden gitmeye ve disiplinler arası çalışma becerilerini geliştirmeye teşvik eder.

- İnteraktif ve katılımcı eğitim: ASBÜ Siyaset Bilimi Bölümü, üniversitemizin modern teknik altyapısından faydalanarak öğrencilerine mevcudu az olan sınıflarda interaktif ve katılımcı bir eğitim imkânı sağlar. Öğrencilerine, kendilerini özgürce ifade edebilecekleri ve akademisyenlerle çok kolay iletişim kurabilecekleri bir atmosfer sunar. ASBÜ Siyaset Bilimi Bölümü’ndeki eğitim, öğrencilerin toplum içinde konuşma, yaratıcılık, eleştirel düşünce, takım çalışması ve liderlik gibi becerilerini geliştirmeyi hedefler.

- Yabancı dil öğretimi: Öğrencilere siyaset bilimi alanındaki bilimsel gelişmeleri takip etmek için gerekli olan İngilizce eğitimini verir. Bunun yanı sıra ASBÜ Siyaset Bilimi Bölümü, öğrencilerin 6 dönemlik bir ders programıyla ikinci bir yabancı dil öğrenmelerini özellikle destekler.

- Araştırma projelerinde yer almak: ASBÜ Siyaset Bilimi Bölümü, yürüttüğü araştırma projeleriyle de iddialıdır. İsteyen öğrenciler ASBÜ bünyesindeki veya yurt içi ve yurt dışındaki diğer yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmek için kendilerine faydalı olabilecek bu araştırma projelerinde görev alabilirler.

- Yurtdışında eğitim görme imkânı: ASBÜ Siyaset Bilimi Bölümü, öğrencilerini Erasmus, Mevlana gibi programlar aracılığıyla yurt dışında eğitim almaya teşvik eder, bu yolla öğrencilerine bilgi, birikim ve sosyal ağlarını geliştirme imkânı sunar.

Nasıl Bir Ders Programı?

ASBÜ Siyaset Bilimi Bölümü, siyaset biliminin temel derslerinin yanı sıra, öğrencilerine, ilgi alanlarına göre ders seçebilmelerine imkân sağlayacak zengin bir seçmeli ders havuzu sunar. ASBÜ Siyaset Bilimi Bölümü derslerinden bazıları şunlardır:

- Siyaset Sosyolojisi

- Sosyal Psikoloji

- Siyasi İktisat

- Karşılaştırmalı Siyaset

- Siyasi Düşünceler Tarihi

- Birey, Toplum ve Şiddet

- Demokrasi, Kalkınma ve İnsan Hakları

- Karşılaştırmalı Siyaset Kurumları

- Türk Siyasi Gelişimi

- Çağdaş Siyasi İdeolojiler

- Özgürlük ve Liberalizm

- Karşılaştırmalı Perspektiften Etnik Çatışma

- Modern Dünyada Milliyetçilik ve Vatandaşlık

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Mezunları Ne Yapar?

Mezunlarımız akademik kariyer yapmanın yanı sıra, seçkin devlet kurumlarında görev alabilir; uluslararası örgütlerde, siyasi partilerde, düşünce kuruluşlarında, sivil toplum örgütlerinde, medya veya uluslararası özel sektör kuruluşlarında çalışabilirler.

- Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlarımız, hem yurt içinde hem de yurt dışında yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler. Bölümün eğitim programı öğrencilerimize kendi başına araştırma yapabilme, proje yazma ve yürütme becerileri kazandırarak onları mezuniyet sonrası sürece hazırlar. Ayrıca, lisans öğrenimleri boyunca AKTS geçerliliği olan ders programının uygulanması, yurt dışında eğitim tecrübesi ve profesyonel bağlantıları olan akademisyenlerle çalışma olanağı bulunması mezunlarımızın akademik yaşamın ilk basamaklarında en önemli avantajları olacaktır.

- Devlet kurumlarında kariyer yapmak isteyen mezunlarımız tüm devlet bakanlıkları, müsteşarlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilirler.

- Uluslararası kurumlarda kariyer yapmak isteyen mezunlarımız Birleşmiş Milletler ve ona bağlı UNESCO, UNICEF, UNHCR, UNDP gibi birimlerde; Dünya Bankası ve OECD gibi uluslararası örgütlerde görev alabilirler.

- Düşünce kuruluşlarında, medyada ve sivil toplum kuruluşlarında kariyer yapmak isteyen mezunlarımız; analist, uzman, programcı, yazar ve araştırmacı olarak çalışabilirler.