1 asbü-background-image

Translations:


Nasıl Bir Ders Programı?

ASBÜ Siyaset Bilimi Bölümü, siyaset biliminin temel derslerinin yanı sıra, öğrencilerine, ilgi alanlarına göre ders seçebilmelerine imkân sağlayacak zengin bir seçmeli ders havuzu sunar. ASBÜ Siyaset Bilimi Bölümü derslerinden bazıları şunlardır:

- Siyaset Sosyolojisi

- Sosyal Psikoloji

- Siyasi İktisat

- Karşılaştırmalı Siyaset

- Siyasi Düşünceler Tarihi

- Birey, Toplum ve Şiddet

- Demokrasi, Kalkınma ve İnsan Hakları

- Karşılaştırmalı Siyaset Kurumları

- Türk Siyasi Gelişimi

- Çağdaş Siyasi İdeolojiler

- Özgürlük ve Liberalizm

- Karşılaştırmalı Perspektiften Etnik Çatışma

- Modern Dünyada Milliyetçilik ve Vatandaşlık