1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


Nasıl Bir Ders Programı?

Siyaset biliminin temel derslerinin yanı sıra zengin bir seçmeli ders havuzuna sahip olan ASBÜ Siyaset Bilimi Bölümü, öğrencilerine, ilgi alanlarına göre ders seçebilme imkânı sunar. Siyaset Bilimi Bölümü’nün ders programındaki derslerinden bazıları şunlardır:

- Siyaset Sosyolojisi

- Sosyal Psikoloji

- Siyasi İktisat

- Karşılaştırmalı Siyaset

- Siyasi Düşünceler Tarihi

- Birey, Toplum ve Şiddet

- Demokrasi, Kalkınma ve İnsan Hakları

- Karşılaştırmalı Siyaset Kurumları

- Türk Siyasi Gelişimi

- Çağdaş Siyasi İdeolojiler

- Özgürlük ve Liberalizm

- Karşılaştırmalı Perspektiften Etnik Çatışma

- Modern Dünyada Milliyetçilik ve Vatandaşlık