0 asbü-background-image

Translations:

Translations:


SİYASET BİLİMİ ve KAMU YÖNETİMİ NEDİR?

Sosyal bilimlerin temel disiplinlerinden biri olan siyaset bilimi,

- Devlet, anayasa, siyasi partiler, baskı grupları gibi siyasi kurumları;

- Özgürlük, adalet, eşitlik gibi siyasi idealleri;

- Demokrasi, teknokrasi, monarşi gibi siyasal sistemleri;

- Liberalizm, muhafazakârlık, milliyetçilik, sosyalizm gibi siyasal ideolojileri;

- Otorite, meşruiyet, iktidar, egemenlik gibi siyasi kavramları;

- Başkanlık, yarı başkanlık, parlamentarizm gibi hükümet biçimlerini; Kısacası, “siyasi olan” her konuyu içine alan bir disiplindir.

> devamı için tıklayın

Neden ASBÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü?

Türkiye’nin ilk sosyal bilimler odaklı üniversitesi olan ASBÜ’de Siyaset Bilimi Bölümü’nün öğrencilerine vereceği eğitimin başlıca özellikleri şunlardır:

- Güncel gelişmeleri analiz edebilmek: ASBÜ Siyaset Bilimi Bölümü, tarihî ve teorik perspektifler sunan ders içerikleriyle, öğrencilerinin güncel olayları etkin bir şekilde analiz edebilmesini sağlar.

- Güçlü akademik kadro: ASBÜ Siyaset Bilimi Bölümü, ulusal ve uluslararası alanda yayınları olan uzman bir akademik kadroya sahiptir. Farklı alanlarda çalışan bu akademik kadro, kendi konularında verecekleri dersler ile öğrencilere geniş tabanlı bir siyaset bilimi altyapısı edinme olanağı sunar.

> devamı için tıklayın

Nasıl Bir Ders Programı?

Siyaset biliminin temel derslerinin yanı sıra zengin bir seçmeli ders havuzuna sahip olan ASBÜ Siyaset Bilimi Bölümü, öğrencilerine, ilgi alanlarına göre ders seçebilme imkânı sunar. Siyaset Bilimi Bölümü’nün ders programındaki derslerinden bazıları şunlardır:

- Siyaset Sosyolojisi

- Sosyal Psikoloji

- Siyasi İktisat

- Karşılaştırmalı Siyaset

> devamı için tıklayın

BÖLÜM MEZUNLARI NE YAPAR?

Mezunlarımız akademik kariyer yapmanın yanı sıra, devlet kurumlarında görev alabilir; uluslararası örgütlerde, siyasi partilerde, düşünce kuruluşlarında, sivil toplum örgütlerinde, medya veya uluslararası özel sektör kuruluşlarında çalışabilirler.

> devamı için tıklayın