0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


Toplumsal Katkı

Fakültenin sağlamayı hedeflediği katkılardan ilki, toplumun ihtiyaçları bağlamında araştırmaların yürütüleceği, yetkin projelerle toplumsal, ekonomik ve siyasi idarede ihtiyaç duyulan veri ve kuramların üretilmesi ve geliştirilmesidir.

Fakültenin ikinci temel toplumsal katkısı ise faaliyet alanında insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yetişmiş entelektüel iş gücünün ekonomi ve siyasi idare mekanizmalarına kazandırılmasıdır.

Sıkça düzenlenecek konuşma, eğitim ve seminerlerin yanı sıra kurum ve saha ziyaretleri, staj ve çalışma olanakları öğrencilere teorik olarak kazandıkları bilginin bir adım ötesine geçerek bu bilginin gerçek dünyadaki uygulamasıyla da tanışma imkȃnı sağlayacaktır.