1 asbü-background-image

Translations:

Translations:


Öğrenciler İçin

ASBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi, bu düşünce doğrultusunda öğrencileri öğrenim sürecinin aktif birer katılımcısı olarak görmektedir. Öğrencileri doğru bilgiye erişme, bilgiyi eleştirel ve analitik süzgeçlerden geçirme, yorumlama ve analiz etme, nihayetinde de güncel konu ve tartışmalar çerçevesinde kullanma yetenekleriyle donatmayı hedeflemektedir.

Araştırma odaklı bir üniversitede eğitim görmek öğrencilere projelerde aktif rol alarak araştırma süreçlerini uygulamalı olarak öğrenme şansı sağlar. Öğrenciler kavramsal ve kuramsal tartışmaların içinde yer almakla kalmayacak, aynı zamanda alanlarında faaliyet gösteren hem ulusal hem de uluslararası kurumları yakından tanıyacak, bunlarla yakın ilişkiler kuracaktır.