1 asbü-background-image

Translations:


Hakkında

ASBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin vizyonu, günümüzün hızla değişen dünyasına hedefleri doğrultusunda ayak uydurup küresel eğilimlerin yarattığı tehdit ve fırsatlara cevap verebilmektir. Bu vizyon doğrultusunda fakültemizin; alanlarında uzman, sadece yerelde değil dünyada olup bitenleri eleştirel ve analitik bir gözle izleyen, kendilerini bugünün bilgi ve teknolojileri doğrultusunda sürekli güncelleyen dinamik bir öğretim kadrosuna sahip olması sağlanmıştır.

ASBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi, üniversitenin çok disiplinli ve araştırma odaklı olma anlayışını yansıtan dört bölümden oluşmaktadır:

• Siyaset Bilimi

• Uluslararası İlişkiler

• Ekonomi

• İşletme

ASBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi, uluslararası yüksek siyasi rekabet ortamında ve küreselleşen dünya ekonomisinde başarılı olacak, dünyayla bütünleşmiş ama aynı zamanda yerel sorunlara duyarlı, evrensel bilimin araçları ve eleştirel entelektüel yetilerle donanmış mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Fakültenin amacı, diğer fakülteler ve ASBÜ çatısı altında kurulmuş çeşitli araştırma enstitüleri ve merkezleriyle yakın işbirliği içinde akademik araştırmalar yaparak toplumun siyasi ve ekonomik idare mekanizmalarını hem daha yakından anlamak hem de sorunların çözülmesi ve daha müreffeh bir dünyanın yaratılabilmesi için yol gösterici tahlil ve analizler sunmaktır.