0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


Araştırma Alanları ve Görevleri

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde bulunan her bölüm, öğretim ve araştırma kadrosunun ilgi ve uzmanlık alanları doğrultusunda araştırmalar yürütmektedir. Fakülte bünyesinde bulunan Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi ve İşletme bölümlerinin her biri günümüz dünyasındaki gelişmelerin ortaya çıkardığı ya da dönüştürdüğü ve yerelden küresele her ölçekte kendini gösteren kavram, olgu ve sorunlarla ilgilenmektedir.

Görünüşte liberal demokrasilerin ve kapitalist piyasa ekonomilerinin zaferiyle sonuçlanan Soğuk Savaş’ın artık ‘tek kutuplu’ bir dünya yarattığı, bundan sonra savaş ve çatışmaların yaşanmayacağı, hatta bazı ünlü yazarlara göre ‘tarihin sonu’ anlamına gelen müreffeh bir çağın başladığı düşüncesinin gereğinden fazla iyimser ve naif olduğu kısa sürede anlaşıldı. Günümüz dünyası hâlâ ülkeler arasında yaşanan savaş ve çatışmalar, küresel ölçeğe taşınan terör olayları, birbirini izleyen ve tetikleyen devasa ekonomik krizler, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan iç savaşlar ve bunların yarattığı büyük insanî krizlerle sarsılmaktadır. Türkiye de ekonomik, sosyal ve siyasi anlamda tarihinin en hareketli dönemlerini yaşamaktadır. Bu gelişmelere ek olarak, küresel bilgi ekonomilerinin hâkim olduğu günümüz dünyasında iktisadî anlamda başarının parametreleri büyük oranda değişmiştir. Hem ülkeler hem de yerli ve yabancı ekonomik aktörler hayatta kalabilmek için değişen parametrelere uyum sağlamak zorundadırlar.

ASBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi bu sayılan konular başta olmak üzere günümüz dünyasında ve Türkiye’sinde öne çıkan iktisadî, idari ve siyasal olgu ve tartışmalar üzerine araştırmalar yürütmektedir.

Her alanda uluslararası rekabetin yoğunlaştığı küresel bilgi çağında toplumların öne çıkabilmeleri ancak kendileri için gerekli bilgi alanlarında yetkin olmalarıyla mümkün olabilir.

Eleştirel ve analitik bir entelektüel bakışa sahip, gelişen dünyanın sorun ve tartışmalarına hâkim, gerekli yetenek ve bilgilerle donatılmış, yerel ve uluslararası sosyal bağlar kurmuş mezunların yetiştirilmesi fakültenin temel amacıdır.

Bilgiye erişimin tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar kolay ve maliyetsiz olduğu günümüzde üniversite eğitiminin bilginin öğrenciye sadece aktarıldığı, öğrencinin rolünün ise pasif bir şekilde bilgileri ezberleme ve gerektiğinde hatırlama ile sınırlı olduğu bir sistemin ötesine geçmesi gerekmektedir. Bugünün üniversitesi, öğrenciye doğru bilgiye ulaşma ve onu etkin kullanma yetisi kazandırmayı hedeflemelidir.

Siyasal Bilgiler Fakültesi toplumsal, ekonomik ve siyasal sorun ve taleplerin oluşturduğu gündemi takip eden bir kurum olmanın ötesine geçerek, ASBÜ’nün orta ve uzun vadeli hedeflerine de paralel olarak toplumda, ekonomide ve idari mekanizmalarda daha iyiye gitmenin yollarını araştırarak gündem belirleyen ve eğitimde mükemmellik hedefiyle tanınan bir araştırma merkezi olma iddiasındadır.