1 asbü-background-image

Translations:


Sosyal İnovasyon Nedir?


Sosyal inovasyon, keşfetmenin insana yansıyan boyutudur…

Sosyal inovasyon, var olan aksaklıkların yapıcı bir eleştirisidir…

Sosyal inovasyon toplumsal sorunların çözümüne katkı sunacak yeni ve özgün fikirlerin buluşma alanıdır…