0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."


ASBÜ-SİM Hakkında


Amaç

* Sosyal inovasyon alanında disiplinlerarası araştırma, uygulama ve politika geliştirme çalışmaları için ortak bir platform oluşturmak,

* Sosyal sorunlara yenilikçi çözüm önerileri sunmak,

* İnovasyon, değişim ve dönüşüm alanlarında somut toplumsal çıktısı olan akademik araştırma odaklı projeler üretmek,

* Bölgesel kalkınmaya yönelik ekonomik, sosyal ve çevresel alanlarda disiplinlerarası araştırmalar yapmak ve bölgesel kalkınma alanında uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

* Sosyal inovasyon alanında bölgesel, ulusal ve uluslararası ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, işlevsel bir paydaş ağı kurmak ve sosyal inovasyon konusunda sürdürülebilir bir arayüz işlevi görmek,

* Ankara’nın ve Türkiye’nin zengin sosyal birikim ve kültürel varlığını geliştirmeye, bireylere eşit ve kaliteli yaşam sunulmasına ve sosyal uyumun güçlendirilmesine katkı sunmak.


Yönetmelik

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/87591?AspxAutoDetectCookieSupport=1


ASBÜ-SİM Ekibi

Doç. Dr. Erdal AKDEVE, Müdür

Yrd. Doç. Dr. Gülsen KAYA OSMANBAŞOĞLU, Müdür Yardımcısı


Araştırmacılar

Prof. Dr. Erol KAHVECİ

Doç. Dr. Mahmut HIZIROĞLU

Yrd. Doç. Dr. Erkan GÜRPINAR

Yrd. Doç.Dr. Zeynep Burcu UĞUR

Arş. Gör. Sümeyye SAKARYA

Arş. Gör. M. Eren GİDERLER