1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

Projeler


AB Projeleri Hakkında (Tıklayınız)

Kalkınma Ajansları Proje Ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Tıklayınız)

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik (Tıklayınız)

Bilimsel Araştırma Projesi Hakkında Esas ve Usuller (Tıklayınız)

Bilimsel Araştırma Projesi İhale Esasları (2003/6554 sayılı BKK) (Tıklayınız)

Tübitak Hakkında (Tıklayınız)

Tübitak Harcamalarına ilişkin Esas Usuller (Tıklayınız)

Tübitak Hızlı Destek Programına Ait Esaslar (Tıklayınız)

Tübitak Araştırma Projelerine Ait Esaslar (Tıklayınız)