1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

Ön Mali Kontrol ve Ön İnceleme


Harcama Birimleri Evrak Kontrol Listesi için tıklayınız.

Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi için tıklayınız.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız.