1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

Misyon & Vizyon


Misyonumuz

Tüm paydaşlarına cevap verecek şekilde kendisine verilen yetkiler çerçevesinde mali saydamlık ve hizmet kalitesi gözetilerek Üniversite kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimliliğin arttırılmasına çalışmaktır.

Vizyonumuz

Yenilikçi, stratejik yönetim anlayışını Üniversitemizde etkin biçimde uygulanması için faaliyette bulunan, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi ve Üniversitemizde sürdürülebilir sürekli gelişimin ve kalitenin sağlanabilmesi için görevlerini yürüten; çalışmalarında mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerinden ödün vermeyen kurumsallaşmış bir birim olmaktır.