1 asbü-background-image
[#left_menu#]

Formlar


- KBS, E-Bütçe ve HYS Yetkilendirme Formu için tıklayınız.

- Harcama Yetkilisi Formu için tıklayınız.

- Gerçekleştirme Görevlisi Formu için tıklayınız.

- Harcama Yetkilisi Mutemedi Formu için tıklayınız.

- Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Formu için tıklayınız.

- Şifre Zarfı Talep Formu için tıklayınız.

- Taşınır Kayıt Yetkilisi Formu için tıklayınız.

- Taşınır Kontrol Yetkilisi Formu için tıklayınız.

- İdare Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi için tıklayınız.

- Görev Devir Raporu için tıklayınız.

- Yetki Devri Formu için tıklayınız.

- Risk Kayıt Formu için tıklayınız.

- Risk Oylama Formu için tıklayınız.

- Sınav Ücretlerinin Hesaplanasına Esas Formu için tıklayınız.

- Hesap Dilekçesi için tıklayınız.

- Performans Değerlendirme Formu için tıklayınız.

- Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Kontrol Tutanağı için tıklayınız.

- Ödenek Talep Formu için tıklayınız.

- Konsolide Risk Raporu Formu için tıklayınız.

- Muhtasar Beyannameye Esas Bilgi Formu için tıklayınız.

- Hassas Görev Envanteri Formu için tıklayınız.

- Hassas Görev Tespit Formu için tıklayınız.

- Hassas Görevler Listesi Formu için tıklayınız.

- Harcırah Talep Formu için tıklayınız.

- Kamu Yatırım Harcamaları İzleme Formu için tıklayınız.

- İç Kontrol Otomasyon Sistemi Yetkilendirme Formu için tıklayınız.

- Jürilerde Görev Alan Öğretim Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Dilekçe için tıklayınız.