0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

[#left_menu#]

Eğitim


- [20.10.2017] Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi ve Harcama Yönetim Sistemi Eğitimi

- [09.06.2017] Başkanlığımız tarafından "2018-2020 Bütçe Hazırlıkları" konulu eğitim düzenlenmiştir. Sunum dosyasına ulaşmak için tıklayınız.

- [07.06.2017] Başkanlığımız tarafından "Hassas Görevler" konulu eğitim düzenlenmiştir. Sunum dosyasına ulaşmak için tıklayınız.

- [30.03.2017] Başkanlığımız tarafından "İç Kontrol Sistemi ve Eylem Planı" konulu eğitim düzenlenmiştir. Sunum dosyasına ulaşmak için tıklayınız.

- [08.03.2017] Başkanlığımız tarafından Üniversitemiz personeline İç Kontrol Bilgilendirme Eğitimi düzenlenmiştir. Sunum dosyasına ulaşmak için tıklayınız.

- [21.12.2016] Başkanlığımız tarafından Üniversitemiz Taşınır Kayıt Yetkililerine “TAŞINIR YÖNETİM HESABI” hakkında eğitim verilmiştir. Sunum dosyası için tıklayınız.

- Başkanlığımız tarafından Üniversitemiz Harcama Yetkililerine ve Gerçekleştirme Görevlilerine ‘’Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi ile Kamu Bilişim Sistemi (KBS) eklentisi olan Harcama Yönetim Sistemi (HYS)’’ hakkında eğitim verilmiştir. Eğitim Sunumuna buradan ulaşılabilir.