1 asbü-background-image
[#left_menu#]

Duyurular


Ocak 2017 Raporu için tıklayınız.

Başkanlığımız Tarafından Üniversitemiz Personeline İç Kontrol Bilgilendirme Eğitimi düzenlenmiştir. Sunum dosyasına ulaşmak için tıklayınız.

- 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu için tıklayınız.

- 2016 yılı Birim Faaliyet Raporu için tıklayınız.

- Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Üniversitelerde Cari Harcamaların Kontrol Altında Tutulmasına ilişkin yazısı için tıklayınız.

- Harcama Birimleri Rehber Kılavuzu için tıklayınız.

- Taşınır İşlemleri Genelgesi 2017/1 için tıklayınız.

- Üniversitemiz 2017 Harcama İşlemleri Genelgesi yayımlanmıştır tıklayınız.

- Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından elektronik haberleşme hizmetleri ile elektrik ve doğalgaz alımlarına ilişkin yazı yayımlanmıştır tıklayınız.

- Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına ilişkin yazı yayımlanmıştır tıklayınız.

- Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından kayıtlardan çıkarılacak teminat mektuplarına ilişkin yazı yayımlanmıştır tıklayınız.

- Başkanlığımız tarafından Üniversitemiz Taşınır Kayıt Yetkililerine, 21 Aralık 2016 tarihinde, “TaşınırYönetim Hesabı” hakkında eğitim verilmiştir. Sunum dosyası için tıklayınız.

- Başkanlığımız tarafından, 1 Aralık Perşembe günü, Üniversitemiz Harcama Yetkililerine ve Gerçekleştirme Görevlilerine ‘’Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi ile Kamu Bilişim Sistemi (KBS) eklentisi olan Harcama Yönetim Sistemi (HYS)’’ hakkında eğitim verilmiştir.

-Matrah Birleştirme Dokümanı için tıklayınız.