0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

Duyurular


- 2017 yılı Eylül ayı mali tabloları için tıklayınız.

- Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi ve Harcama Yönetim Sistemi Eğitimi

- 2017 yılı Ağustos ayı mali tabloları için tıklayınız.

- 2017 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu için tıklayınız.

- Başkanlığımız web sayfasına Hassas Görevler menüsü eklenmiştir. 

- 09.06.2017 tarihinde "2018-2020 Bütçe Hazırlıkları" konulu eğitim düzenlenmiştir. Sunum dosyasına ulaşmak için tıklayınız

- 07.06.2017 tarihinde "Hassas Görevler" konulu eğitim düzenlenmiştir. Sunum dosyasına ulaşmak için tıklayınız

- Üniversitemiz 2016 Yılı Nakit Akış Tablosu Yayınlanmıştır. Ulaşmak İçin Tıklayınız.

- 30.03.2017 tarihinde "İç Kontrol Sistemi ve Eylem Planı" konulu eğitim düzenlenmiştir. Sunum dosyasına ulaşmak için tıklayınız

- İç Kontrol Değerlendirme Raporu için tıklayınız.

- Başkanlığımız Tarafından Üniversitemiz Personeline İç Kontrol Bilgilendirme Eğitimi düzenlenmiştir. Sunum dosyasına ulaşmak için tıklayınız.

- 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu için tıklayınız.

- 2016 yılı Birim Faaliyet Raporu için tıklayınız.

- Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Üniversitelerde Cari Harcamaların Kontrol Altında Tutulmasına ilişkin yazısı için tıklayınız.

- Harcama Birimleri Rehber Kılavuzu için tıklayınız.

- Taşınır İşlemleri Genelgesi 2017/1 için tıklayınız.

- Üniversitemiz 2017 Harcama İşlemleri Genelgesi yayımlanmıştır tıklayınız.

- Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından elektronik haberleşme hizmetleri ile elektrik ve doğalgaz alımlarına ilişkin yazı yayımlanmıştır tıklayınız.

- Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına ilişkin yazı yayımlanmıştır tıklayınız.

- Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından kayıtlardan çıkarılacak teminat mektuplarına ilişkin yazı yayımlanmıştır tıklayınız.

- Başkanlığımız tarafından Üniversitemiz Taşınır Kayıt Yetkililerine, 21 Aralık 2016 tarihinde, “TaşınırYönetim Hesabı” hakkında eğitim verilmiştir. Sunum dosyası için tıklayınız.

- Başkanlığımız tarafından, 1 Aralık Perşembe günü, Üniversitemiz Harcama Yetkililerine ve Gerçekleştirme Görevlilerine ‘’Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi ile Kamu Bilişim Sistemi (KBS) eklentisi olan Harcama Yönetim Sistemi (HYS)’’ hakkında eğitim verilmiştir.

-Matrah Birleştirme Dokümanı için tıklayınız.