0 asbü-background-image

Translations:

[#left_menu#]

Duyurular


09.06.2017 tarihinde "2018-2020 Bütçe Hazırlıkları" konulu eğitim düzenlenmiştir. Sunum dosyasına ulaşmak için tıklayınız

07.06.2017 tarihinde "Hassas Görevler" konulu eğitim düzenlenmiştir. Sunum dosyasına ulaşmak için tıklayınız

Üniversitemiz 2016 Yılı Nakit Akış Tablosu Yayınlanmıştır. Ulaşmak İçin Tıklayınız.

30.03.2017 tarihinde "İç Kontrol Sistemi ve Eylem Planı" konulu eğitim düzenlenmiştir. Sunum dosyasına ulaşmak için tıklayınız

- İç Kontrol Değerlendirme Raporu için tıklayınız.

- Başkanlığımız Tarafından Üniversitemiz Personeline İç Kontrol Bilgilendirme Eğitimi düzenlenmiştir. Sunum dosyasına ulaşmak için tıklayınız.

- 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu için tıklayınız.

- 2016 yılı Birim Faaliyet Raporu için tıklayınız.

- Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Üniversitelerde Cari Harcamaların Kontrol Altında Tutulmasına ilişkin yazısı için tıklayınız.

- Harcama Birimleri Rehber Kılavuzu için tıklayınız.

- Taşınır İşlemleri Genelgesi 2017/1 için tıklayınız.

- Üniversitemiz 2017 Harcama İşlemleri Genelgesi yayımlanmıştır tıklayınız.

- Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından elektronik haberleşme hizmetleri ile elektrik ve doğalgaz alımlarına ilişkin yazı yayımlanmıştır tıklayınız.

- Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına ilişkin yazı yayımlanmıştır tıklayınız.

- Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından kayıtlardan çıkarılacak teminat mektuplarına ilişkin yazı yayımlanmıştır tıklayınız.

- Başkanlığımız tarafından Üniversitemiz Taşınır Kayıt Yetkililerine, 21 Aralık 2016 tarihinde, “TaşınırYönetim Hesabı” hakkında eğitim verilmiştir. Sunum dosyası için tıklayınız.

- Başkanlığımız tarafından, 1 Aralık Perşembe günü, Üniversitemiz Harcama Yetkililerine ve Gerçekleştirme Görevlilerine ‘’Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi ile Kamu Bilişim Sistemi (KBS) eklentisi olan Harcama Yönetim Sistemi (HYS)’’ hakkında eğitim verilmiştir.

-Matrah Birleştirme Dokümanı için tıklayınız.