0 asbü-background-image

Translations:Tezli Yüksek Lisans Programları

1) Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

• Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı

2) Siyaset Bilimi Anabilim Dalı

• Siyaset Bilimi (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı

3) Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Barış ve Çatışma Çalışmaları (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı

4) İktisat (İngilizce) Yüksek Lisans Programı

5) Özel Hukuk Anabilim Dalı

• Fikrî Mülkiyet Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı

• Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı

6)İşletme Anabilim Dalı

• İşletme Tezli (İngilizce) Yüksek Lisans Programı


Tezsiz Yüksek Lisans Programları

1) Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi Anabilim Dalı

Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

2) Manevi Bakım ve Danışmanlık Anabilim Dalı

• Manevi Bakım ve Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı

3)İşletme Anabilim Dalı

• İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı

• Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı


Doktora Programları

1) Medya ve İletişim Çalışmaları Anabilim Dalı

• Sosyal Medya Çalışmaları Doktora Programı (İngilizce)

2) Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Anabilim Dalı

• Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Doktora Programı

3) Ortadoğu Çalışmaları Anabilim Dalı

• Ortadoğu Çalışmaları Doktora Programı

4) İşletme Anabilim Dalı

• Yönetim ve Organizasyon Doktora Programı (İngilizce)