1 asbü-background-image

Translations:


PROGRAMLAR


Tezli Yüksek Lisans Programları

1) Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı

Barış ve Çatışma Çalışmaları (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı

2) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Siyaset Bilimi (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı

3) İktisat (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

1) Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi Anabilim Dalı

Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

2) Manevi Bakım ve Danışmanlık Anabilim Dalı

Manevi Bakım ve Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Doktora Programları

1) Medya ve İletişim Çalışmaları Anabilim Dalı

Sosyal Medya Çalışmaları Doktora Programı (İngilizce)

2) Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Anabilim Dalı

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Doktora Programı

3) Ortadoğu Çalışmaları Anabilim Dalı