0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


PROGRAMLAR

1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

• Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı

Barış ve Çatışma Çalışmaları (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı


2. SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI

• Siyaset Bilimi (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı


3. İKTİSAT ANABİLİM DALI

• İktisat (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı


4. ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI

• Fikri Mülkiyet Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı

• Özel Hukuk Tezli Yüksel Lisans Programı


5. İŞLETME ANABİLİM DALI

• İşletme (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı

• İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı

• Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı

• Yönetim ve Organizasyon (İngilizce) Doktora Programı


6. TEKNOLOJİ POLİTİKALARI İNOVASYON YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı


7. MANEVİ BAKIM VE DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI

• Manevi Bakım ve Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı


8. MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI

• Sosyal Medya Çalışmaları (İngilizce) Doktora Programı


9. TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI

• Kadın Çalışmaları (İngilizce) Doktora Programı


10. ORTADOĞU ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI

• Ortadoğu Çalışmaları (İngilizce) Doktora Programı