1 asbü-background-image

Translations:

Translations:


MİSYON - VİZYON


MİSYON

Üniversitemizin genel misyon doğrultusunda açılan programlara kabul edilenlerle birlikte, toplumun alanımızla ilgili ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamaktır.

VİZYON

Toplumun hepimizden oluştuğunun bilincinde olarak, her birimizin ihtiyacını giderecek bilimsel faaliyetleri koordine etmek, bilim insanlarının yetiştirilmesine katkı sağlayan sürekliliği sağlayabilmektir.


MISSION

To contribute to satisfaction of the needs of the Society, with cooperation of the students who have been accepted to the programmes that have been introduced as part of the University’s general mission.

VISION

As aware of the fact that the society consists of each of us, coordinating educational and scientific activities to satisfy the needs of each of us, to contribute to continuous development of the social scientists.