1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

(ASBÜ-SAM/SSUA-CSR)

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Saha Araştırmaları Merkezi (SAM) 2014 yılında kurulmuştur. Amacı saha araştırmaları yoluyla toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel yapı, pratik ve süreçler hakkında derinlemesine bilgi edinilmesine yönelik çalışmalar yapmaktır. SAM hem kendi adına saha araştırmaları planlayıp yürütecek, hem de ulusal ve uluslararası araştırma paydaşlarıyla işbirliği içerisinde sosyal bilimlerin her alanında çalışmalar yapacaktır.