0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

Merkezin faaliyet alanları aşağıdaki gibidir:

Saha Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAM) amaç ve hedefleri doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerini sürdürmektedir:

• Üniversite bünyesinde planlanan bölgesel, ulusal ve uluslararası saha araştırmalarını tasarlamak ve yürütmek;

• Saha araştırmalarında kullanılan veri derleme yöntemleri (Yüz yüze, CATI, CAPI ve benzeri) için gerekli alt yapıyı oluşturmak;

• Saha araştırmaları yoluyla toplanan verileri analiz ederek sosyal bilimler yazınına deneysel ve teorik açılardan katkı sağlamak;

• İhtiyaç duyulduğunda üniversite adına ulusal ve uluslararası kuruluşların saha araştırması gerektiren projelerine katkı sağlamak;

• Araştırmalarla elde edilen verilerin akademik çalışmalarda kullanımını sağlamak amacıyla araştırmacıların erişimine açılması için gerekli altyapıyı oluşturmak; bu çerçevede çok dilli veri tabanları tasarlamak ve yönetmek;

• Kendi yürüttüğü ya da işbirliği içinde katkı sağladığı saha çalışmaları başta olmak üzere, sosyal bilimlerin her alanında yapılan saha araştırmalarının bulgularının paylaşılması için çalıştay, konferans, sempozyum vb. akademik toplantılar düzenlemek.