0 asbü-background-image

Translations:

Translations:

[#left_menu#]

ASBÜ Saha Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, saha araştırmaları yoluyla toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel yapı, uygulama ve süreçler hakkında derinlemesine bilgi edinme konusunda çalışmalar yürütecek bir merkez olması amacıyla kurulmuştur.