0 asbü-background-image

Translations:

Translations:

[#left_menu#]

Merkezin faaliyet alanları

Rekabet ve Regülasyon Çalışmaları Merkezi,

• Haberleşme, enerji ve ulaşım gibi altyapı sektörlerindeki regülasyon uygulamaları ve politikaları üzerine araştırmalar yapar,

• Rekabet politikası ve hukukunun etkinliği üzerinde araştırmalar yapar,

• Düzenleyici etki analizi çalışmaları yapar,

• Regülasyon ve rekabet ekonomisi alanlarındaki bilimsel gelişmeleri takip etmek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar, seminerler, yaz okulları, çalıştaylar, sempozyumlar, konferans ve kongreler düzenler, ortak yayınlar yapar,

• Regülasyon ve rekabet ekonomisi alanında araştırmacı yetiştirmek için üniversite içinde uygun altyapı oluşturur.