0 asbü-background-image

Translations:

Translations:


Raporlar

2017 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu için tıklayınız.

GYMY Mali Tabloları

2016 Kurum İç Değerlendirme Raporu için tıklayınız.
2015 Kurum İç Değerlendirme Raporu için tıklayınız.
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı için tıklayınız.
2015 Yılı Kamu Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu için tıklayınız.
2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu için tıklayınız.
2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu için tıklayınız.
2014 yılı İdare Faaliyet Raporu için tıklayınız.
2014 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu için tıklayınız.