0 asbü-background-image

Translations:

Translations:


AKADEMİK KADRO

Bölüm akademik kadromuz aşağıdaki gibi olup, öğretim elemanı ihtiyacının 2017 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmıştır.

Yrd. Doç. Dr. Zehra Erşahin
(Klinik Psikoloji Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Demet İslambay
(Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı)