1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


AKADEMİK KADRO

Bölüm akademik kadromuz aşağıdaki gibi olup, öğretim elemanı ihtiyacının 2017 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmıştır.

Yrd. Doç. Dr. Zehra Erşahin
(Klinik Psikoloji Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Demet İslambay
(Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı)