0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

• Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde, BAP Koordinasyon Birimi altında kurulan Proje Destek Ofisi’nin faaliyet alanları kısaca şu şekildedir:

• Ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen projelerin geliştirilmesi, yazılması, bu projelere başvurular yapılması ve projelerin yürütülmesi süreçlerinde bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti vermek.

• Ulusal ve uluslararası proje -proje ortaklık çağrılarının takibi ve bu çağrıların ilgili tüm akademik/idari personele zamanında duyurulmasını sağlamak.

• Proje fikirlerini uygun destek programlarına yönlendirmek.

• Başvuru öncesi, projelerin ilgili çağrının kıstaslarına uygunluğunun (şekilsel ve içerik olarak) sağlamak ve düzeltmeler önermek.

• Akademisyenlerin AVES üzerindeki verilerinin güncel tutulmasını sağlamak ve bu verileri kullanarak proje hazırlama sürecinde akademisyenlerin uzmanlık alanlarına göre disiplinler arası eşleştirme yapmak.

• Kabul edilen projelerin yürütülmesinde teknik, mali ve hukuki destekler konusunda yol göstermek.

• Potansiyel proje paydaşları ile işbirlikleri kurmak ve güçlendirmek.

• Proje önerisi ve değerlendirme aşamasında destek alınan kurum ile gerektiğinde iletişimde olmak ve koordinasyonu sağlamak. (Proje Destek Ofisi, hibe desteği sağlayan kurumların resmi iletişim noktasıdır.)

• Proje destek programları hakkında ilgili destek programının temsilcileri tarafından eğitimler düzenlemek.