0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

Misyon & Vizyon

Misyonumuz

• Üniversitemizde görev yapan tüm personelin özlük haklarına ilişkin işlemleri yasa, yönetmelik ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde doğru bir şekilde ve zamanında yürütmek,

• Yeni yayımlanan mevzuatların doğru yorumlanarak uygulamaya geçilmesini sağlamak,

• Gizlilik ilkesini de gözeterek çalışan haklarını korumak,

• Üniversitemizin Teşkilat Şemasında bulunan tüm birimlerin personel birimi ile koordinasyonunu sağlamak,

• Kurumumuz personelini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparak eğitim programları planlamak ve uygulamak,

• Üniversitenin diğer birimleriyle güçlü ilişkiler kurmak, birlikte hareket etmeyi sağlamaktır.

Vizyonumuz

Üniversitemizin gelişmiş üniversiteler arasında yer alması için insana saygı ve hoşgörü gösteren, kurumlara ve topluma güvenen, kanun ve yönetmeliklere dayanan kararlar alabilen nitelikli personel yetiştiren, araştırmalar yaparak kendini sürekli yenileyen, toplum ve ülke kalkınmasına katkıda bulunan bireylerin olduğu bir birim oluşturmak için etkin bir personel politikası izlemektir.