1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

Birimler

• Kadro İşlemleri

• İlan İşlemleri

• Başvuru İşlemleri

• Açıktan/Naklen Atanma ve Unvan Değişikliği İşlemleri

• İstifa İşlemleri

• Hizmet Birleştirme ve Borçlanması İşlemleri

• 2547 S.K. 35. maddesi ve ÖYP İşlemleri

• Yurtdışı Görevlendirmeler

• Sözleşmeli Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Görevlendirmeleri

• Kurumlararası Yardımlaşma

• Öğrenim Değişikliği İşlemleri

• Askerlik İşlemleri

• Doğum İzni İşlemleri

• Ücretsiz İzin İşlemleri

• Görev Süresi Uzatma İşlemleri

• İdari Görev İşlemleri

• Kadro İşlemleri

• Nakil İşlemleri

• İstifa İşlemleri

• Hizmet Birleştirme İşlemleri

• Doğum İzni ve İşlemleri

• Ücretsiz İzin İşlemleri

• Diğer İzinler ile ilgili İşlemler

• Öğrenim Değişikliği İşlemleri

• KPPS ile Açıktan Atama İşlemleri

• 92. Madde Uyarınca Açıktan Atama İşlemleri

• Yıllık Terfiler ile ilgili İşlemler

• Askerlik İşlemleri

• Asalet Onaylanması İşlemleri

• Emeklilik İşlemleri

• Sendika İşlemleri

• Mal Bildirimi İşlemleri

• İlgili Makama Belgesi Verilmesi İşlemleri

• Pasaport İşlemleri

• Hizmet Belgesi (Sicil Özeti) İşlemleri

• Personel Kimlik İşlemleri

• Disiplin Soruşturmaları

• Aday Memur Eğitimi

• Hizmetiçi Eğitim

• Görevde Yükselme Eğitimi

• Akademik, İdari ve Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin maaş işlemleri,

• Yazışmalar,

• İlan ödemeleri,

• Harcırah işlemleri,

• İcra dosyalarının takip edilmesi,

• Personel nakil bildirim formunun düzenlenmesi,

• Emekli ikramiyelerinin ve makam temsil tazminatlarının ödeme evraklarının düzenlenmesi,

• Profesör ve Doçent atamaları jüri ücreti ödemelerinin yapılması,

• E-bütçe programından ödenek takibi,

• Ödenek yetersizliği durumunda ilgili bütçe kalemi için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’ndan ödenek talep yazısı ile ödenek talep edilmesi,

• Emekli olacak personelin son 4 yıllık emekli keseneklerine ait emekli icmallerinin hazırlanması.