0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]
Üniversitemiz;

Eğitimini ağırlıklı olarak lisansüstü programlarla gerçekleştirmeyi, Üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacının karşılanmasında önemli rol üstlenmeyi, Araştırma projelerimize aktif bir şekilde katkı sağlayan bir öğrenci profili oluşturmayı hedeflemektedir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızın amacı, üniversitedeki tüm lisans ve lisansüstü öğrencilerinin üniversite hayatları boyunca akademik, mesleki, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için sorumlu diğer birimlerle koordine bir şekilde çalışmaktadır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, öğrencilerin sorularının cevaplandığı ve tüm ihtiyaçlarının karşılandığı merkezdir.

2013 yılında kurulan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesinde 5 Fakülte, 5 Enstitü bulunmaktadır.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, üniversite kampüsünde hizmet vermektedir. Üniversitedeki fakülte ve enstitülerin öğrenci işlerinin tümü bu merkezden yönetilmektedir.