0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


MEDYA VE İLETİŞİM BÖLÜMÜ NEDİR?

İletişim teknolojilerinin dijitalleştiği, küresel ve interaktif hale geldiği günümüzde medya ve iletişim çalışmalarına analitik bir bakış açısı ile yaklaşan ASBÜ Medya ve İletişim bölümü, güncel ve disiplinler arası bir bakışla toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeyi ve medya ve iletişim alanlarında yaşanan dönüşümleri temel alan teorik ve pratik altyapıyı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Medya ve İletişim bölümü, sosyal ve beşeri bilimler temelinin yanı sıra yabancı dil bilgisi, kültürlerarası iletişim becerileri, yeni medya teknolojileri ve mesleki uzmanlaşmaya dönük eğitimler sunmayı planlamaktadır.

ASBÜ Medya ve iletişim bölümünde öğrenim görecek öğrenciler, medyanın toplumda ne tür işlevler gördüğü; iletişimin toplumsal, örgütsel ve bireysel düzeydeki etkinliğinin esaslarını öğrenecek ve sosyal bilim araştırma tekniklerini kullanarak topladıkları verileri, medya ve diğer enformasyon kaynaklarına uygulamayı öğreneceklerdir.