0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:


MEDYA VE İLETİŞİM BÖLÜMÜ

İletişim teknolojilerinin dijitalleştiği, küresel ve interaktif hale geldiği günümüzde medya ve iletişim çalışmalarına analitik bir bakış açısı ile yaklaşan ASBÜ Medya ve İletişim bölümü, güncel ve disiplinler arası bir bakışla toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeyi ve medya ve iletişim alanlarında yaşanan dönüşümleri temel alan teorik ve pratik altyapıyı geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölümümüz; iletişim becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra iletişim konularının disiplinler arası bir anlayışla öğretilmesini amaçlamakta ve yeni medya teknolojilerine odaklanarak; eleştirel medya çalışmaları, kültürler arası iletişim ve uygulamalı iletişim alanlarında eğitimler vermeyi ve öğrencilerini 21. yüzyılın toplum ve iş hayatına hazırlamayı hedeflemektedir. Bunun yanı sıra, bölümümüz farklı birçok sosyal bilim alanlarının ve faaliyetlerinin bağdaştırılması ile öğrencilerini akademik dünyaya hazırlamayı planlamaktadır.

ASBÜ Medya ve iletişim bölümünde öğrenim görecek öğrenciler, medyanın toplumda ne tür işlevler gördüğü; iletişimin toplumsal, örgütsel ve bireysel düzeyde nasıl bir kontrol aracı olarak kurgulandığını ele alacak olmakla birlikte, internetin toplumumuz için ne kadar önemli olduğunu, birer araç olarak televizyon ve radyoyu ve haber değerlendirmenin esaslarını öğreneceklerdir. Buna ek olarak bilimsel araştırma yöntemleri ve sosyal bilim araştırma tekniklerini kullanarak topladıkları verileri, analitik bir bakış açısı ile medya ve diğer enformasyon kaynaklarına uygulamayı öğreneceklerdir.

ASBÜ Medya ve iletişim bölümünün benzerlerinden farkı kendisini disiplinler arası bir bölüm olarak kurgulamasından ve sosyal ve beşeri bilimler geleneğine dayandırmasından kaynaklanmaktadır. Bu bakış açısı ile bölümümüzde yeni medya, sosyal ağlar, kültür ve sosyal davranışlar ve benzeri iletişim çalışmalarına odaklanılacak ve böylelikle bölüm öğrencilerinin birer medya kullanıcısı veya içerik üreticisi olmaktan çok birer iletişim analisti veya strateji uzmanı olmaları sağlanacaktır.

ASBÜ Medya ve iletişim bölümü, öğrencilerine iletişim, medya çalışmaları, kültürel çalışmalar ve ilgili diğer sosyal bilim alanlarında akademik hayatlarını devam ettirecek alt yapıyı vermenin yanı sıra elektronik medya, prodüksiyon, reklamcılık, halkla ilişkiler ve iletişim eğitimi alanlarında da kariyer yapmalarını sağlayacak bir alt yapıyı kazandırmayı amaçlamaktadır.