1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

Kültür ve Medeniyet Araştırmaları Merkezi kültür, tarih, edebiyat, filoloji, dilbilim, arkeoloji, antropoloji, sanat tarihi, sosyoloji ve bunların alt alanlarında araştırmalar yapmak, bu amaçla yürütülen ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmek, disiplinlerarası çalışmalar ve projeler yapmak ve/veya önerilen projeleri desteklemek, ulusal ve uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlarla akademik işbirlikleri yapmak, araştırma projelerini maddi destekler, yayınlar, seminer ve sempozyumlar aracılığıyla geliştirmek ve desteklemek amacıyla kurulmuştur.