1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

Merkezin faaliyet alanları

Kültür ve Medeniyet Araştırmaları Merkezi,

  • • Kültür, tarih, edebiyat, filoloji, dilbilim, arkeoloji, antropoloji, sanat tarihi, sosyoloji ve bunların alt alanlarında araştırmalar/projeler yapar ve/veya önerilen projeleri destekler, bu kanalla bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlar,
  • • Farklı medeniyetler ve coğrafyalarda kullanılmış ve kullanılmakta olan diller üzerine çalışmalar yürütür, dilsel incelemeler yapar, dilbilimsel veri sağlar, farklı dillerdeki çeviri, yayım ve araştırma faaliyetlerini destekler,
  • • Farklı medeniyetlerde ve coğrafyalarda üretilen kültür malzemesinin karşılaştırmalı olarak çalışılmasına imkân sağlayacak araştırmalar/projeler yapar ve/veya önerilen projeleri destekler,
  • • Günümüze ulaşmış tarihsel ve kültürel dokümanları ortaya çıkarma, koruma ve inceleme amacıyla yapılacak çalışmaları destekler,
  • • Kentsel mirasın sürdürülmesi, yönetimi ve kent belleğinin yaşatılması konusunda araştırmalar/projeler yapar ve/veya önerilen projeleri destekler,
  • • Çalışma alanlarıyla ilgili konularda dijital insani bilimler metotları üretir, var olan metotların geliştirmesi veya uygulamasını destekler,
  • • Hizmet içi eğitim faaliyetleri, toplantı, seminer, çalıştay, sempozyum gibi organizasyonlar düzenleyerek akademik etkileşim ve paylaşıma destek olur.