1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

Komisyonlar

Tanıtım ve Kurumsal Kimlik Komisyonu

ASBU kurumsal kimlik, konumlandırma ve tanıtım stratejisi, uygulamaya dönük öneriler.

Komisyon Üyeleri

ÜyeFakülte/BirimDahili Tel.
Yrd. Doç. Dr. Beyazıt AKMAN Yabancı Diller Fakültesi 4666
Yrd. Doç. Dr. Nagihan GÜR Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 4758
Yrd. Doç. Dr. Nevfel BOZ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 4417
Yrd. Doç. Dr. Seda ERKOÇ YENİ Dilbilim Çalışmaları Uyg. ve Araş. Merkezi 4657

Sosyal İnovasyon Komisyonu

Sosyal inovasyon nedir, nasıl uygulanır, bu bağlamda strateji ve öneriler.

Komisyon Üyeleri

ÜyeFakülte/BirimDahili Tel.
Yrd. Doç. Dr. Erkan GÜRPINAR Siyasal Bilgiler Fakültesi 4724
Yrd. Doç. Dr. Gülsen Kaya OSMANBAŞOĞLU Siyasal Bilgiler Fakültesi 4686
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Burcu UĞUR Siyasal Bilgiler Fakültesi 4680

Araştırma Komisyonu

Araştırma üniversitesi uygulamaları, araştırma kültürü oluşturulması, araştırma üniversitesinin gereklilikleri, ASBÜ araştırma ünv modeli geliştirilmesi.

Komisyon Üyeleri

ÜyeFakülte/BirimDahili Tel.
Yrd. Doç. Dr. Murat Umut İNAN Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 4659
Yrd. Doç. Dr. Özgür Hakan AYDOĞMUŞ Siyasal Bilgiler Fakültesi 4416
Yrd. Doç. Dr. Selim Ferruh ADALI Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 4670
Arş. Gör. Erman BENLİ Hukuk Fakültesi 4755

Disiplinlerarası ve Çoklu Disiplinler Çalışmaları Komisyonu

Üniversitede disiplenlerarası ilişkilerin kurgulanması ve önerilerin geliştirilmesi

Komisyon Üyeleri

ÜyeFakülte/BirimDahili Tel.
Yrd. Doç. Dr. Doğuş EMİN Siyasal Bilgiler Fakültesi 4690
Yrd. Doç. Dr. Murat CANKARA Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 4664
Yrd. Doç. Dr. Selim TEZCAN Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 4665
Öğr. Gör. Sevcan ÖZTÜRK Dini İlimler Fakültesi 4729
Öğr. Gör. Tuba DUMAN Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 4669

Dış İlişkiler Komisyonu

Üniversitenin uluslararasılaştırılmasına yönelik strateji ve önerilerin geliştirilmesi.

Komisyon Üyeleri

ÜyeFakülte/BirimDahili Tel.
Prof. Dr. Nasuh USLU Siyasal Bilgiler Fakültesi 4691
Doç. Dr. Gürol BABA Dış İlişkiler Birimi 4689
Okt. Hülya GÜZEL Dış İlişkiler Birimi 4721

Paydaşlar İşbirliği Komisyonu

ASBÜ paydaşlarının tanımlanması, paydaş analizi, paydaşlar ile ilişki geliştirme, paydaşlarla ortak çalışma imkanları.

Komisyon Üyeleri

ÜyeFakülte/BirimDahili Tel.
Doç. Dr. Ali Osman KURT Dini İlimler Fakültesi 4767
Yrd. Doç. Dr. Senem ERTAN Siyasal Bilgiler Fakültesi 4684
Öğr. Gör. Onur UNUTULMAZ Siyasal Bilgiler Fakültesi 4679

Eğitim Komisyonu

Üniversite Eğitim komisyonu olarak resmen kuruldu ve çalışmalarına Öğrenci İşleri Dairesinin sekretaryalığında devam etmektedir.

Komisyon Üyeleri

ÜyeFakülte/BirimDahili Tel.
Prof. Dr. Latif TOKAT Dini İlimler Fakültesi 4769
Prof. Dr. Nasuh USLU Siyasal Bilgiler Fakültesi 4691
Prof. Dr. Üzeyir OK Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 4673
Doç. Dr. Mahmut YAVAŞİ Hukuk Fakültesi 4777
Doç. Dr. Armağan ERDOĞAN Sosyal Bilimler Enstitüsü 4442
Yrd. Doç. Dr. Gökhan SAVAŞ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 4661

Kütüphane Komisyonu

Komisyon Üyeleri

ÜyeFakülte/BirimDahili Tel.
Öğr. Gör. Selman DİLEK Dini İlimler Fakültesi 4763
Öğr. Gör. Tuba DUMAN Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 4669
Yrd. Doç. Dr. Neslihan DEMİRKOL Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 4656