0 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

Hizmetler


Akademik ve idari personelinin yanı sıra üniversitemiz öğrencileri kütüphanemizin doğal üyeleridir. Üniversitemiz ile protokol imzalayan üniversitelerin personeli ve lisansüstü öğrencileri, bağlı bulundukları kurumun kütüphanesinden alacakları belge ile kütüphanemize başvuruda bulunarak üyelik hakkı elde edebilirler. Protokol ile kütüphanemizden yararlanmak isteyen kullanıcılarımızın aynı zamanda Kütüphane Üyelik Formunu doldurmaları gerekmektedir.

Anlaşmalı kurumların kullanıcıları için yılda iki kez protokol yenileme işlemi yapılması gerekmektedir. Bu işlemler her yılın Ekim ve Haziran aylarında protokolden yararlanmak isteyen kullanıcılar tarafından tekrarlanır. Kullanıcılar üyelik için gerekli protokol yenileme işlemleri tekrar yapılmadan kütüphane hizmetlerinden yararlanamazlar.

ASBÜ Kütüphanesine üye olan kullanıcılara Kütüphane Üye Kartı sağlanır. Kütüphane üyelerimiz bu kart ile kütüphane hizmetlerinden yararlanabilirler. Üye kartının kaybolması halinde üyelerimizin 0312 596 46 10 numaralı telefona ya da library@asbu.edu.tr e-posta adresine bilgi vermeleri gerekmektedir. Kütüphane üye kartı bir başkasına devredilemez ve bir başkası adına kütüphane hizmetlerinden yararlanılamaz. Protokol yenileme işlemini gerçekleştirmeyen kullanıcıların kütüphane üye kartları, bir sonraki yenileme işlemine kadar kullanım dışı bırakılır.

ASBÜ Kütüphanesinden yararlanmak isteyen kurum içi ve kurum dışı kullanıcılar için ASBÜ Kütüphane Yönetmeliği’nde belirlenen kurallar geçerlidir.

Kurum içi ve kurum dışı kullanıcılarımız için belirlenen ödünç verme kurallarımız için lütfen bakınız.

Kurum İçinden Yapılacak İstekler

ILL (Inter Library Loan – Kütüphanelerarası Ödünç Verme), Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi personeli ve öğrencilerinin, Türkiye’deki diğer üniversite ve araştırma kütüphanelerinden yayın ödünç almasını sağlayan bir hizmettir.

ILL hizmeti, kütüphanemizde ANKOS Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi (ANKOS-KİTS) aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle ödünç alma hizmetinden yararlanılacak kütüphanenin bu sisteme kayıtlı kütüphaneler arasında yer alması gerekmektedir.

ILL hizmetinden yararlanmak isteyen kullanıcılarımızın, ILL İstek Formundaki zorunlu alanları eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir.

KİTS aracılığı ile yayın ödünç almak isteyen kullanıcılarımız için ilgili kütüphanenin yönetmeliğinde yer alan ödünç verme kuralları geçerlidir. Ödünç alınan kaynağın zarar görmeden iadesi kullanıcılarımızın sorumluluğundadır. Ödünç alınacak yayınların kargo masrafları (gidiş-geliş) talepte bulunan kullanıcımız tarafından karşılanır.

Kurum Dışından Gelen İstekler

KİTS aracılığı ile kütüphane koleksiyonumuzdan yararlanmak isteyen diğer kurumlar için geçerli ödünç verme kurallarına ASBÜ Kütüphane Yönetmeliğinde yer verilmiştir. İlgili bilgilere Ödünç Verme Kuralları sayfasından ulaşabilirsiniz.

Yayınlara ait kargo masrafları talepte bulunan kurumlar tarafından karşılanır.

Kütüphane koleksiyonumuzdan yapılacak istekler 2015 yılından itibaren karşılanmaya başlanacaktır.

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için lütfen Kaynak Paylaşım Sorumlusu kütüphanecimiz ile iletişim kurunuz.

Kaynak Paylaşım Sorumlusu:

Protokoller

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Hacettepe Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile Üniversitemiz akademik personelinin adı geçen üniversite kütüphanesinden de yararlanmaları sağlanmaktadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi – Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneler Arası İşbirliği Protokolü

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Kütüphaneler Arası İşbirliği Protokolü

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi – Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kütüphaneler Arası İşbirliği Protokolü

Bu hizmetten yararlanmak isteyen akademisyenlerimizin Kütüphaneye gelerek doldurdukları ve protokol kurallarına uymayı taahhüt ettikleri kütüphaneler arası ödünç verme formunu onaylatmaları gerekmektedir. Protokol formlarına Formlar linkinden erişebilirsiniz.

Kütüphanemiz koleksiyon geliştirme sürecinde Fakülte/Enstitü Kütüphanecilerimiz aktif rol oynarlar.

Aynı zamanda öğretim üyelerimiz ve araştırmacılarımızdan gelen yayın istekleri dikkate alınır.

Elektronik kaynaklara uzaktan erişim için VPN (Virtual Private Network / Sanal Özel Ağ) sunucusuna ait kurulum ve kullanıma ilişkin rehbere ulaşmak için tıklayınız.

Kütüphanemizde fotokopi yerine tarayıcı hizmeti verilmektedir. Bu hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılarımız işlemleri sonucunda taranan kaynakları e-posta adreslerine gönderebilir ya da USB harici belleklerine kaydedebilirler.

Üniversitemiz kopyalama merkezinden yararlanma koşulları hakkındaki bilgilere ilerleyen zamanda buradan ulaşabilirsiniz.