1 asbü-background-image

Translations:

Translations:

[#left_menu#]

Hakkında


Kütüphanemiz, Üniversitemizin çok dilli ve çok kültürlü eğitim hedefine uygun hizmet vermektedir. Sosyal bilimler alanında en güncel yayınlara ve temel başvuru kaynaklarına basılı ve elektronik ortamda erişim sağlanmıştır. Basılı kitap koleksiyonumuzda Türkçe, İngilizce, Ermenice, Arapça, Japonca ve Çince dillerinde yayınların yanı sıra diğer doğu ve batı dillerinde eserler bulunmaktadır. Kütüphanemizde yer alan basılı ve elektronik kaynaklara ulaşmak için kütüphane keşif aracımızdan yararlanabilirsiniz.

ASBÜ Kütüphane Yönergesi için tıklayınız.

ASBÜ Kütüphanesi Ödünç Verme Kuralları için tıklayınız.

ASBÜ Bağış ve Değişim Yoluyla Sağlanacak Bilgi Kaynakları Seçim ve Değerlendirme Kuralları için tıklayınız.

ASBÜ Akademik Dürüstlük Politikası için tıklayınız.

ASBÜ Açık Erişim Politikası için tıklaynız.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu için tıklayınız.

ASBÜ Kütüphanesinden yararlanmak isteyen kurum içi ve kurum dışı kullanıcılar için ASBÜ Kütüphane Yönergesi'nde belirlenen kurallar geçerlidir.

Kurum içi ve kurum dışı kullanıcılarımız için belirlenen ödünç verme kurallarımız için lütfen bakınız.

ASBÜ Kütüphanesine yapılacak kitap bağışı ve yayın değişimi konularında ASBÜ Bağış ve Değişim Yoluyla Sağlanacak Bilgi Kaynakları Seçim ve Değerlendirme Kuralları geçerlidir.

Bağış yayınlar için adresimiz : Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kütüphanesi. Hükümet Meydanı No:2 Ulus – Ankara

Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinden her akademik yıl için en çok 2 stajyer öğrenci kabul edilebilmektedir.