1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

[#left_menu#]

Birimler


Görev, Yetki ve Sorumluluklar

a) Basılı ve Elektronik Kaynak Seçimi ve Sağlanması

b) Kataloglama ve Sınıflama

c) Etiketleme ve RFID Güvenlik Hizmetleri

d) Veritabanları

e) Birim Yazı İşleri

f) Birim Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri

g) Protokol İşlemleri

h) İhale ve Satın Alma İşlemleri

i) Bağlı bulunduğu yöneticiler tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

a) ILL İşlemleri

b) Web Sayfası

c) Ödünç Verme İşlemleri

d) Tanıtım, Yararlandırma ve Kullanıcı Eğitimi

e) Birim Yazı İşleri

f) Bağlı bulunduğu yöneticiler tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.