0 asbü-background-image

Translations:

Translations:

[#left_menu#]

Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı


Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kütüphanesi, Üniversitemizin çok kültürlü ve çok dilli eğitim hedefi ekseninde hizmet vermeyi ilke edinmiş, Sosyal Bilimler alanındaki prestijli ve güncel yayınları araştırmacıların hizmetine sunmayı hedeflemiştir. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kütüphanesi, araştırma kütüphanesi kavramına yeni bir anlayış kazandırılması için güçlü bir koleksiyon geliştirme politikası ve çağı yakalayan bilgi hizmetleri ile araştırma üniversitesi olmayı hedefleyen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin akademik hedefleri ile doğru orantılı faaliyet göstermektedir.

Kütüphanemiz, 2015 yılı Ocak ayı itibarıyla yaklaşık 41 bin kitaplık bir koleksiyona sahiptir. Elektronik yayınların kütüphane koleksiyonuna dahil edilmesiyle birlikte toplamda 100 bini aşan basılı ve elektronik seçkin bir derme ile kütüphane ve bilgi hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kütüphanemizde yürütülen teknik ve okuyucu hizmetleri profesyonel kütüphaneciler tarafından gerçekleştirilmektedir. Kütüphanecilerimiz mesleki gelişmeleri yakından izlemekte ve meslek derneklerimize üye olarak profesyonel sorumluluklarını her konuda yerine getirmektedirler.