0 asbü-background-image

Translations:

[#left_menu#]

Projenin Amacı

Bu araştırmanın 2 temel amacı vardır;

• Türkiye’de politika yapıcılar tarafından üretilen kadın politikalarının kadın derneklerine üye kadınların taleplerini ne derecede karşıladığını tespit etmek

• Türkiye’deki kadın dernekleri üyelerinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel taleplerinin, siya-set yapıcılar tarafından ne derecede temsil edildiğine ilişkin tutum ve görüşlerini ortaya koymak