1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

Projenin Kapsamı

Projede kadın dernekleri nasıl tanımlanmıştır?

Bu projede kadın dernekleri kadın hakları alanında faaliyet gösteren veya adının içerisinde kadın, ha-nım, valide, anne, kız gibi cinsiyet kelimeleri geçen bütün dernekler kadın dernekleri olarak sınıflandı-rılmıştır.

Bu bağlamda, T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın web sitesinden kadın dernekleri listesi üç aşamalı sistematik bir yöntem ile güncellenmiştir.

Araştırma nerede ve kimler ile yapılacaktır?

Türkiye’nin en büyük iki ili olan İstanbul ve Ankara’daki bütün kadın derneklerinden gönüllü 5’er üye ile yapılacaktır.