1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Translations:

[#left_menu#]

Ekip

Proje Yöneticisi: Senem ERTAN

Araştırmacılar: Gökhan SAVAŞ, Ayşe GÜÇ

Asistanlar: Dilek ÇAKIR, Sümeyye SAKARYA

Dr. Senem Ertan, 2014 yılından beri Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümünde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Ertan, Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü 2006 yılında bitirdikten sonra Almanya'da Kassel Üniversitesi’nde Global Political Economy (Küresel Politik Ekonomi) üzerine yüksek lisansını tamamladı. 2009 yılında Siena Üniversitesi’nde İtalyan devlet bursu kazanarak doktorasına başladı ve 2013 yılı Eylül ayında ustun basari alarak Siyaset Bilimi doktorasını bitirdi. Ertan, Amerika'da Massachusetts Üniversitesi ve Brigham Young Üniversitelerinde araştırmacı olarak bulundu. Ertan 2011 yılından beri WomanStats Projesi ve Veribankası yönetim kurulu üyeliği yapmakta ve proje dâhilinde aktif olarak çalışmaktadır. Yeterliliğini metodoloji ve araştırma yöntemleri üzerine alan Senem Ertan, istatistiksel araştırma yöntemleri, alan araştırmaları, anket psikolojisi, anket hazırlama teknikleri ve süreç izleme gibi kalitatif ve kantitatif araştırma yöntemleri konusunda özel eğitimler aldı. Yurtdışı ve yurtiçinde birçok uluslararası konferansta bildiri sunan Ertan’ın, ulusal ve uluslararası hakemli akademik dergilerde makaleleri ve kitap eleştirileri bulunmaktadır. Ertan’ın bunun yanında Kadın çalışmaları alanında saygın uluslararası kitaplarda yayınlanmış kitap bölümleri de bulunmaktadır. Birçok ulusal ve uluslararası projede görev alan Ertan’ın çalışma alanları arasında toplumsal cinsiyet çalışmaları, kadın hakları ve kadın politikaları, karşılaştırmalı siyaset, demokrasi ve çatışma çalışmaları bulunmaktadır.

Dr. Gökhan Savaş, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden lisans derecesini 2005 yılında almıştır. Amerika’nın New York eyaletinde bulunan Syracuse Üniversitesi’nden sosyoloji alanında yüksek lisans, kadın ve cinsiyet araştırmalarında ileri eğitim sertifikasına sahiptir. Doktora derecesini 2013 yılında aynı kurumdan sosyoloji alanında almıştır. Kantitatif bir sosyolog olarak, toplumsal eşitsizlikler; toplumsal cinsiyet, ırk ve sosyal sınıfın kesişimi; eğitime erişim, eğitimde başarı, uluslararası göç ve göçmen çocuklar, eleştirel ırk teorisi konularıyla ilgilenmektedir. Çalışmaları, Research in Higher Education, British Journal of Sociology of Education, European Journal of Social Sciences, Race, Gender & Class Journal, American Journal of Educational Research gibi uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmıştır. Halen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyoloji bölümünde Yardımcı Doçent ve Saha Araştırmaları Merkezi Müdürü olarak görev yapmaktadır. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne başlamadan önce, 2013-2014 yılları arasında Amerika’nın Iowa eyaletinde yer alan Luther College'da Sosyoloji Yardımcı Doçenti ve ayrıca 2013 yılında da New York Eyalet Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Sosyoloji'ye Giriş, Sosyal Bilimler için Araştırma Yöntemleri, Eğitim Sosyolojisi ve Aile Sosyolojisi gibi çeşitli dersler vermiştir. Doktora tezi Amerikan Ulusal Bilim Vakfı (NSF) tarafından desteklenmiş ve Syracuse Üniversitesi'nden Üstün Eğitim Ödülü almıştır.

Dr. Ayşe Güç, 2003 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı üniversitede 2007 yılında master derecesi almıştır. Master tezinin başlığı Feminist Söylemin İslamcı Kadın Yazarlar Üzerindeki Etkisi’dir. 2006-2008 yılları arasında Din Sosyolojisi Departmanı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmış ve doktora çalışmalarına Uludağ Üniversitesi’nde başlamıştır. 2009 yılında iki burs, ACUPA ve EIPRS, kazanmış ve çalışmalarına Australian Catholic University’de devam etmiştir. Doktora derecesini 2014 yılında the Intercultural Engagement in Mardin: Religion, culture and identity başlıklı tez ile almıştır. Aynı yıl Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ)’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Çalışmalarına Kasım 2015-Mayıs 2016 arasında Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity’de devam etmiştir. Halen ASBÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak çalışmaktadır. Başlıca akademik ilgi alanları İslamcı feminizm, toplumsal cinsiyet ve din, sosyo-kültürel sınırlar, toplumsal çatışma ve çözümü, kültürlerarası etkileşim ve Türkiye’nin etnik ve dini çeşitliliğidir.

Dilek Çakır, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümüne araştırma görevlisi olarak katılmıştır. Lisans derecesini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden almıştır. Lisans eğitimi sırasında aktif olarak “Kampüste Demokrasi” başlıklı bir AB Gençlik Projesinde yer almıştır. Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümünde yan dalını tamamlamıştır. Akademik kariyerine ODTÜ sosyoloji yüksek lisansı ile devam eden Çakır, şuan Ankara Üniversitesi Siyaset bilimi bölümünde bütünleşik doktora programındadır. Akademik hayatı boyunca, neoliberalizm, kapitalizm ve milliyetçilik alanlarındaki birçok ulusal ve uluslararası konferansa katılmıştır. Özellikle çalıştığı konular arasında Türkiyenin neoliberal dönüşümü, kapitalizm ve milliyetçilik teorileri ile sosyal sınıf ve etnisitenin kesişimi yer almaktadır.

Not: Proje logosunun tasarımında emeği geçen ASBÜ personeli Sayın Abdulkadir Akkurt’a teşekkür ederiz.