1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."Kadın Dernekleri Perspektifinden Türkiye’de Kadın Politikalarının Değerlendirilmesi Projesi Çalıştayı


ASBÜ Oran Kampüsü’nde 50’ye yakın kadın derneğinden temsilcilerin ve tanınmış akademisyenlerin katılımı ile 27-28 Eylül’de gerçekleştirilecek…

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi BAP Koordinatörlüğünün desteği ile Saha Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde, Yrd. Doç. Dr. Senem Ertan yürütücülüğünde devam eden “Kadın Dernekleri Perspektifinden Türkiye’de Kadın Politikalarının Değerlendirilmesi” projesi kapsamında 27-28 Eylül 2017 tarihinde kadın politikalarını değerlendirmek üzere bir çalıştay düzenlenecektir. Proje’nin amacı 2000’li yıllardan günümüze, kadın politikalarının kadın dernekleri üyelerinin temel taleplerini ne derecede karşıladığını tespit ederek memnuniyet düzeylerini araştırmaktır.

Proje kapsamında İstanbul ve Ankara’daki kadın dernekleri ile bir saha araştırması yürütülecek olup, çalıştay bu saha araştırmasının ön çalışması olarak yapılmaktadır. Çalıştaya Ankara ve İstanbul’dan yaklaşık 50 kadın derneği temsilcisi ile akademisyenler katılacaktır. Bu çalıştay özellikle bilimsel araştırmalarda sivil toplum örgütleriyle işbirliğinin önemini vurgulayarak, 2 gün boyunca farklı kadın politikalarının değerlendirilmesine imkân sağlayacaktır. Bunun yanında kadın derneklerini ve akademisyenleri bir araya getirerek sivil toplum örgütleri arasındaki işbirliklerinin arttırılması beklenmektedir.

Projenin Türkiye’de kadın politikalarının geliştirilmesinde sivil toplum örgütleriyle işbirliğinin güçlendirilmesi ve akademide kadın çalışmalarının arttırılması konusunda önemli katkıları olacaktır.

Çalıştayda tartışılacak ana başlıklar şunlardır;

• Şiddet Politikaları ve Kurumsal Yapıların Değerlendirilmesi

• Genel Yasal Uygulamalar ve Aile Hukuku Politikalarının Değerlendirilmesi

• Eğitim Politikaları, Devlet Kampanyaları ve Sağlık Politikalarının Değerlendirilmesi

• Çalışma Hayatı, Kadın Temsili ve Dernek Sınıflandırmalarının Değerlendirilmesi

Proje ile ilgili diğer bilgiler;

Proje web sitesi: https://www.asbu.edu.tr/tr-TR/kadinprojesi

Çalıştay programı için tıklayınız.